Ikuti Jelita dalam “Chit Chat bersama Jelita” yang mengupas identiti gender dan isu-isu yang dihadapi oleh individu-individu transgender. Follow Jelita on chit chat bersama Jelita as she explores and explains gender identity, trans* identities and issues faced by trans* persons