LATEST ARTICLES

Statistics

Glossary

Terminologi berkenaan identiti gender Gender identity atau identiti gender tidak ditentukan oleh alat kelamin kita, tetapi otak kita. Identiti gender merujuk kepada cara kita melihat diri kita dan naluri serta perasaan kita. Transgender, trans Transgender merujuk kepada seseorang yang mendapati identiti gender yang diberikan ketika lahir tidak selari dengan pengalaman hidupnya. Sebagai contoh, seorang bayi yang diberikan gender perempuan berdasarkan alat kelaminnya, mendapati...